Banner
SOUDAL - Univerzálny silikón soudal - čierna 0,28 L
6,12 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
SOUDAL - Univerzálny silikón soudal - čierna 0,28 L
6,12 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Jednozložkový elastický silikón vhodný na sklenárske práce, tmelenie klimatizačných systémov, chladiarenských skladov, kontajnerov a pod. Je odolný voči UV, farebne stály a trvalo elastický.Je charakteristický typickým octovým zápachomPovrchy:- vhodné povrchy: všetky obvyklé povrchy okrem PVC, PE, PP, PRFE a bitúmenových povrchov. Veľkosť špáry:- minimálna šírka: 5 mm- maximálna šírka: 30 mm- minimálna hĺbka: 5 mmPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. Neporézne materiály nie je nutné ošetrovať.Porézne materiály penetrujte prípravkom Primer 150.AplikáciaSilikón aplikujte pomocou aplikačnej pištole (ručnej alebo pneumatickej). Pred vytvorením povrchovej šupky zahlaďte povrch silikónu pomocou tmeliarskej stierky alebo Soudal vyhladzovačom.Čistenie Nevytvrdnutý silikón je možné očistiť pomocou White Spirit alebo acetónom.Po vytvrdnutí je možné silikón odstrániť mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Zmesi/Látky: SDS EU > 2015: Podľa nariadenia (EÚ) 2015/830, 2020/878 (REACH prílohy II)NeklasifikovanýNežiaduce fyzikálno-chemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredieNa základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodržania všeobecných pravidiel priemyselnej hygieny.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]EUH vetyEUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.EUH211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.(Okrem čierneho / hnedého / priehľadného produktu).Iná nebezpečnosťProdukt nezodpovedá klasifikačným kritériám PBT a vPvB.