Banner
SOUDAL GASKET SEAL - Tmel na motory soudal - červená 0,31 L
12,90 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
SOUDAL GASKET SEAL - Tmel na motory soudal - červená 0,31 L
12,90 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Tepelne odolný, trvalo pružný tmel nahradzujúci všetky typy a rozmery korkových, fibrových, papierových alebo gumových tesnení. Odoláva pôsobeniu ropných produktov ako sú motorové palivá, oleje, mazivá a chladiace zmesi.Po vytvrdnutí je trvale elastický a pri nanášaní má typický octový zápach. Vhodný je pre použitie na tesnenie väčšej časti spojov motorov, tesnenie spojov čerpadiel, kompresorov, vykurovacích zariadení a vhodný je aj pre často rozoberateľné spoje.Podklady:- vhodné podklady: kovy a všetky ostatné bežné podklady.Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou tmelu čistý, suchý, bez mastnoty a prachu. AplikáciaTmel nanášajte pomocou mechanickej alebo pneumatickej vytlačovacej pištole.Povrch spojovacích častí očistite a naneste rovnomernú vrstvu tmelu na jendu zo spojovacích častí.Do 10 minút časti spojte a rovnomerne mierne stiahnite.Finálne dotiahnutie preveďte po 1 hodine. Po úplnom vytvrdnutí (10-12 hodín) je spoj plne funkčný, prípadne prebytočný tmel môžete začistiť orezaním. V prípade potreby opakovaného rozrezania spoja, naneste na jednu z plôch jemný olejový film, ktorý zamedzí prilepenie tesnení k povrchu.ČistenieNevytvrdnutý tmel očistite pomocou White Spirit.Po vytvrdnutí je možné tmel odstrániť len mechanicky. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]NeklasifikovanýNežiaduce fyzikálno-chemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredieNa základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné riziko pod podmienkou dodržania všeobecných pravidiel priemyselnej hygieny.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]EUH vety EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Iná nebezpečnosťNeobsahuje žiadne látky PBT/vPvB ≥ 0,1 % odhadnuté v súlade so smernicou REACH, príloha XIII.