Banner
HYDROSOL Polyurethane 2K - vodoodpudivý dvojkomponentný náter bezfarebný 2,25 kg
112,32 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

HYDROSOL Polyurethane 2K je dvojkomponentný polyuretánový náter na vodnom základe, transparentného polomatného vzhľadu, ktorý je primárne určený na dodatočnú odolnosť proti vode a ochranu pred mechanickými zaťaženiami HYDROSOLu Decor base. Môže sa použiť aj pri dekoratívnej ochrane stien a iných zaťažených povrchov v obytných a komerčných budovách, šlolách, materských školách, nemocniciach, domovoch dôchodcov, hoteloch a iných budovách, ktoré si vyžadujú trvanlivejší náter a tým menšiu citlivosť náterového filmu na škvrny a tým aj ich ľahšie odstraňovanie. Vhodnými podkladmi sú vyrovnávacími hmotami zahladené povrchy, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod. Možné je aj nanášanie na staré dobre prídržné a disperzné nátery odolné proti mokrému oderu. Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.Vlastnosti: - úplná vodoodpudivosť - vysoká odolnosť a mechanický oder - odolnosť proti chemikáliám a UV žiareniu Spotreba: - cca 0,13kg/m2Príprava podkladu Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, vo vode ľahko rozpustných solí, mastnoty a iných nečistôt. Prach a iné neprídržné nečistoty povysávame alebo odstránime pozametaním, zvyšky bedniacich olejov z betónových povrchov umyjeme prúdom horúcej vody alebo parou. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode rozmáčavé vrstvy farieb a nástreky olejových farieb, lakov alebo emailov. Povrchy napadnuté stenovými plesňami pred nanášaním vyrovnávacej hmoty povinne dezinfikujeme. Nové omietky pred nanášaním vyrovnávacej hmoty necháme schnúť, resp. zrieť aspoň 7 až 10 dní pre každý cm hrúbky, na nové betónové podklady náter nenanášame skôr ako mesiac po betonáži. Príprava náteru Náter pripravíme tak, že medzi sebou zmiešame dobre premiešané komponenty A a B. Pri príprave menších množstiev dbáme na to, aby sa komponenty A a B miešali v hmotnostnom pomere 3,5 (A) : 1 (B).Získanú zmes dobre premiešame, aby zostala celkom homogénna.Pre prvú vrstvu ju môžeme zriediť vodou do 10%, riedenie náteru pre druhú vrstvu nesmie byť väčšie ako 5%. Nanášanie náteru Náter nanášame v dvoch (výnimočne aj v troch) vrstvách štetcom alebo maliarskym valčekom s krátkym vlasom, maliarskym štetcom vhodným na nanášanie disperzných maliarskych farieb alebo striekaním. Pri nanášaní valčekom používame vhodnú stieraciu mriežku. Druhú, resp. tretiu vrstvu je možné nanášať až na celkom suchú predchádzajúcu vrstvu – v normálnych podmienkach je to minimálne 4 hodiny a nie viacej ako 24 hodín po nanesení predchádzajúcej vrstvy. Pri nižších teplotách a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje, pri vyšších teplotách a nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu sa skracuje. Relatívna vlhkosť vzduchu počas aplikácie a zasieťovania nesmie presiahnuť 75%. Na striekanie môžeme použiť klasické vysokotlakové a moderné nízkotlakové pištole rôznych druhov (s "vonkajším" alebo "vnútorným miešaním vzduchu"), ako aj "airless" agregáty najrôznejších vyhotovení, pri výbere priemeru striekacích trysiek a pracovného tlaku dodržiavame návody výrobcov týchto zariadení. Jednotlivé stenové plochy maľujeme bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo striekaciu pištoľ (kúty, rohy, žľaby, úzke ostenia a pod.) bez ohľadu na vyššie uvedené pri nanášaní každej vrstvy vždy upravujeme najskôr, pri tom si pomáhame vhodnými štetcami alebo pre dané podmienky upravenými menšími maliarskymi valčekmi.

AUSTIS FORTE BAK - Hydroizolačná hmota na balkóny šedá 20 kg (zložka A+B)
120,02 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Hydroizolačná hmota určená k povrchovým opravám poškodených povrchov balkónov, terás a lodžií. Je možné ju aplikovať aj na nie celkom vyzretý betón. Po vytvrdnutí má trvalé hydroizolačné vlastnosti. Vhodnými podkladmi sú betón, betónové a neglazované keramické dlažby. Hydroizolácia je odolná voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vytvára protišmykový povrch.Spotreba: - cca 1,8 kg/m2 pri 1mm hrúbky- finálna úprava: cca 2-2,5 mm (cca 3,6-4,5 kg/m2)Riedenie: - neriedi sa Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, očistený od voľnýchna častíc, nečistôt a odmastený. Povrch podkladu musí umožňovať nanesenie súvislej vrstvy hmoty - v prípade poškodení odporúčame povrch vyrovnať. Povrch musí byť zvlčený (nie mokrý) alebo penetrovaný prípravkom Forte Penetral. Vysoko hladené alebo gletované povrchy je potrebné zdrsniť. Aplikácia Hmotu pripravíte zmiešaním 3 hmotnostných dielov zložky A s 1 hmotnostným dielom zložky B zmiešaním pomocou miešadla po dobu 2 minút. Po tejto dobe je možné zmes aplikovať. Prvú vrstvu nanášajte hladidlom tak, aby hrúbka vrstvy bola 1-1,5 mm. Po zatuhnutí prvej vrstvy (najskôr po 18 hodinách) naneste pomocou hladidla druhú vrstvu. Pre ľahšie dosiahnutie jednoliateho povrchu bez stôp po hladidle je možné konzistnenciu hmoty upraviť prídavkom vody - maximálne 10%. Celková hrúbka pochôdznej/vrchnej vrstvy by mala byť 2-2,5 mm. Čistenie náradia Náradie po skončení prác umyte vodou.